Komórki organizacyjne

Przemoc i poradnictwo

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego    
ul. Morska 43, I piętro, pok. 101, 102, 119-122
75 - 215 Koszalin

 

Specjaliści Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Pomocy Specjalistycznej podejmują  działania interwencyjne w związku ze zgłoszeniami przemocy w rodzinie oraz w oparciuo procedurę "Niebieskie Karty", a także udzielają informacji na temat: praw osób będących ofiarami przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia, uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej. Informują o możliwości skorzystania z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Prowadzona jest także praca socjalna, polegająca na wzmacnianiu i motywowaniu osób uwikłanych w przemoc do podejmowania działań, które mogą wpłynąć na zmianę ich trudnej sytuacji życiowej. W ramach podejmowanych działań specjaliści Zespołu współpracują z przedstawicielami innych służb i instytucji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także stanowią obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Konsultacje i zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie – pokój 101 i 102

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

tel. 94 342 52 97 (pok. 101), 94 342 52 14 (pok.102)

 

Specjaliści Zespołu oferują także pomoc  psychologiczną i pedagogiczną osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Pomoc specjalistyczna obejmuje osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieumiejętności  poradzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku. W ramach swojej pracy specjaliści udzielają porad, prowadzą konsultacje i diagnozy. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i osób dorosłych realizowana jest w formie spotkań indywidualnych oraz w ramach prowadzonych zajęć grupowych. Specjaliści udzielają wsparcia i pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom sprawującym rodziną pieczę zastępczą, opiniują kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także biorą udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej.

 

Pedagog Krystyna Husak – pokój 120

poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 7.00 – 15.00

środa - godz. 7.00 – 18.00

piątek – godz. 7.00 – 12.00

(w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu - cały tydzień w godz. 7:00 - 15:00)

tel. 94 316 96 00

 

Psycholog Adriana Szerszenowicz – pokój 121

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 7.00 – 15.00

czwartek – godz. 10.00 – 18.00

tel. 94 316 96 00

 

Psycholog Mateusz Oleś – pokój 119

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 7.00 – 14.00

czwartek – godz. 11.00 – 18.00

tel. 94 316 96 00

 

Psycholog Andrzej Błahut – pokój 122

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 7.30 – 15.30

czwartek – godz. 10.00 – 18.00

(w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu - cały tydzień w godz. 7:00 - 15:00)

tel. 94 342 52 98


 

Grupy Wsparcia

MOPR, ul. Morska 43

 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie – pokój 119

czwartek – godz. 16.00 – 18.00

prowadzący: psycholog Adriana Szerszenowicz, psycholog Mateusz Oleś

 

Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych – pokój 111

poniedziałek – godz. 10.00 – 12.00

prowadzący: psycholog Mateusz Oleś, pedagog Krystyna Husak

 

Grupa terapeutyczna dla rodzin biologicznych – pokój 122

piątek – godz. 10.00 – 12.00

prowadzący: psycholog Adriana Szerszenowicz, psycholog Andrzej Błahut

 

Grupa terapeutyczna dla młodzieży – pokój 111

czwartek – 16.00 – 18.00*

(nie odbywa się w miesiącach letnich, tj. w lipcu i sierpniu)

prowadzacy : psycholog Andrzej Błahut

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci – pokój 111

środa – 16.00 – 18.00*

(nie odbywa się w miesiącach letnich, tj. w lipcu i sierpniu) 

prowadzacy : psycholog Mateusz Oleś, pedagog Krystyna Husak

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x