Komórki organizacyjne

Obsługa Świadczeń

Dział Obsługi Świadczeń
al. Monte Cassino 2
75- 412 Koszalin

Kierownik: Mirosława Słapczyńska
mail: dos@mopr.koszalin.pl
tel. (94) 316 03 13
fax. (94) 316 03 28

Zakres zadań:

 • działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej,
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  • realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I i II,
 • sporządzanie list wypłat:
  • świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego,
  • dodatków mieszkaniowych oraz dokonywanie korekt i wyrównań dla zarządców budynków,
  • dodatku energetycznego
  • zasiłków z pomocy społecznej,
  • świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym, osobom usamodzielnianym, cudzoziemcom,
 • sporządzanie list do przekazywania składek społecznych i zdrowotnych świadczeniobiorców MOPR,
 • przygotowywanie umów, porozumień, zleceń realizacji zadań pomocy społecznej innym podmiotom (dot. realizacji świadczeń niepieniężnych: posiłki, sprawienie pogrzebów, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży) oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 • planowanie potrzeb finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz bieżąca kontrola wykorzystania środków.
 • prowadzenie spraw dotyczących opiekunów prawnych i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych,
 • sporządzanie zbiorczych analiz, sprawozdań i informacji z realizacji zadań MOPR,
 • sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
 • wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców MOPR,
 • przygotowywanie informacji o świadczeniobiorcach MOPR na wniosek instytucji, m.in. Sądu, Policji.
Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x